SERIÁL: 6 tipů jak vytvořit produkt, který bude zákazník milovat

Screen Shot 2017-06-22 at 10.03.54V časopise IT Systems jsme publikovali seriál šesti článků se zajímavými tipy a nástroji IT manažera. Nyní pro vás přinášíme i na našem blogu.

Článek vyšel v časopise IT Systems 9/2016.  Zde si můžete stáhnout PDF verzi.

Byli jste někdy zapojeni do projektu, který stál spoustu peněz a úsilí všech zúčastněných a jeho výsledný produkt přesto neudělal díru na trhu? Nebo jste, coby zástupce IT, opakovaně naráželi na bariéru neporozumění s byznysem? Pak zřejmě žijete v reálném světě. Přinášíme vám seriál článků s tipy a zajímavými nástroji, které vás mohou inspirovat do budoucna a pomoci vyřešit některé vaše problémy. 

Projektových metodik a doporučení pro vývoj, je celá řada. Přesto většinou neposkytují  praktické návody a nástroje, které by umožnily lépe se domluvit s byznysem na požadavcích a vyhnout se slepým uličkám. Rádi bychom vás seznámili s 5+1 nástroji, které toto dokáží. Jejich použití je jednoduché, a přitom přináší veliký efekt. Představíme je postupně v sérii navazujících článků tak, abychom měli dostatek prostoru pro praktické příklady. Nyní alespoň jejich stručné shrnutí.

5+1 praktických nástrojů, které zachrání projekt

  • Lean Canvas vám formou strukturovaného popisu na jednu stránku umožní vytvořit model produktu (tím může být jak fyzický produkt či služba pro koncového zákazníka, nebo např. IT řešení pro vnitřního zákazníka firmy, typicky dodávaného jako projekt). V průběhu jeho vyplňování vytvoříte úvodní analýzu produktu, určíte jeho zákazníky a distribuční kanály a pomůže vám také ve vytipování rizikových oblastí a jejich otestování
  • Pro rozpracování základní myšlenky produktu z Lean Canvasu do detailního zadání lze použít metodu Impact mapping. Klíčovou výhodou je strukturované zpodrobnění hrubého popisu produktu při zachování vazby na cíle produktu. Vyhnete se tak riziku, že by na konci projektu řešení plnilo jiné potřeby, než jaké zadavatel (byznys) očekával
  • Ve chvíli, kdy máme definovány detailní požadavky, můžeme mít problém s určením priorit. Zadavatel často vnímá všechny požadavky jako stejně důležité a obtížně by se některých vzdával. Pro usnadnění komunikace o skutečné prioritě požadavků vám představíme metody KANO a MoSCoW.
  • Uřídit rozdělení práce podle priorit v rámci veliké pracovní skupiny může být někdy obtížný organizační úkol, při kterém se nejeden projektový manažer zapotí. Pro tyto případy je vhodné použít Kanban board, který formou sdílené fyzické nástěnky na zdi umožní získat přehled o tom, kdo pracuje na jakém požadavku, které z požadavků jsou již dokončené a které čekají ve frontě seřazené podle priorit.
  • Pro diskusi o vhodném rozřazení požadavků do releasů podle priorit z hlediska byznysu vám představíme nástroj User storry mapping, který provádí přiřazení funkcionalit do releasů z hlediska průchodu uživatele systémem. Od jednoduchého systému, který plní základní funkce se tak postupně dostaneme k propracovanějšímu řešení. Zároveň se podaří omezit funkcionality bez přidané hodnoty, které by do budoucna znamenaly jen nárůst nákladů.

K jednotlivým nástrojům se podrobněji vrátíme v dalších dílech našeho seriálu. Pojďme se nyní podívat na tipy slíbené v nadpisu.

Jak vytvořit produkt, který bude zákazník milovat. 6 praktických tipů

Jsme přesvědčeni, že mnohem důležitější, než jaké nástroje nebo metodiky na projektu zvolíte, jsou základní principy způsobu práce na projektu. Tato pravidla je zapotřebí stanovit a odsouhlasit na začátku projektu. Měla by být jednotně vnímána všemi zúčastněními pracovníky na projektu, bez ohledu na to, zda se jedná o zástupce IT či byznysu. Ideální je, pokud se takové principy časem stanou nedílnou součástí firemní kultury.

Jako ukázku toho, jak mohou tato základní pravidla projektu vypadat, jsme pro vás připravili 6 tipů. Tato doporučení jsme vytvořili na základě našich dlouholetých zkušeností s projekty různých velikostí a s klienty v různých odvětvích.

TIP 1: Buďte cíle-vědomí a konkrétní

Při tvorbě nového produktu je potřeba mít jasnou vizi PROČ, CO, PRO KOHO a dále si rozmyslet JAK, ZA KOLIK a mít ESO v rukávu proti konkurenci. Pro strukturovaný popis produktu a jeho klíčových charakteristik na jeden list papíru doporučujeme nástroj Lean Canvas. Blíže se k němu vrátíme v druhém díle seriálu.

Při návrhu nového produktu, nebo inovaci, zlepšování stávající produktové řady, vycházíme z řady předpokladů: proč by měl zákazník produkt chtít, jaké jeho problémy produkt řeší, jaké vlastnosti produktu bude zákazník vnímat jako nutně nezbytné, atd.

Zadání je vhodné formulovat konkrétně tak, aby se zabránilo možným různým výkladům a aby od počátku bylo zřejmé, jaký je cíl a zda konkrétní projektová aktivita k naplnění cíle přispívá, či nikoliv.

TIP 2: Nejrychlejší cesta k úspěchu je rychlý neúspěch

Čím větší je míra nejistoty na začátku, při definování předpokladů, na kterých produkt stojí, tím více bychom se měli věnovat otestování těchto hypotéz, abychom mohli včas zkorigovat směr, kterým se ubíráme. K tomu nám pomohou následující tři kroky:

  1. Testování hypotéz – Čím větší je nejistota, tím levnější a rychlejší metody používejte k ověření hypotéz. Pro každé testování hypotézy popište stav, kterého byste měli v ideálním případě dosáhnout, a stanovte čas pro jeho dosažení. Reálný výsledek pak porovnejte s tímto cílem.
  2. Nehledejte viníka – Pokud se ukáže, že vaše předpoklady nejsou pravdivé, zjistíte to poměrně levně a rychle. Jistě, i samotné otestování hypotézy bude něco stát, ale je to řádově levnější, než pokud byste na základě špatných předpokladů vytvořili celý produkt. V případě neúspěchu testování hypotézy je zapotřebí, aby toto nebylo kladeno nikomu za vinu. Bohužel, toto bývá často problém, když je místo hledání ponaučení pořádán hon na obětního beránka.
  3. Poučte se – Z každého pokusu a z neúspěšného obzvláště, je třeba se poučit. Na základě výsledku ověření hypotézy je nutné upravit předpoklady, cíle a další směřování aktivity. Pokud již z počátku nedojde k naplnění základních předpokladů, může být nejvhodnějším doporučením celou aktivitu ukončit.

TIP 3: Zákazník je z masa a kostí

Při vytváření nových produktů snadno zapomeneme, ale lidé v řadě případů nejednají racionálně. Často hrají hlavní roli emoce, předchozí zkušenost nebo například kontext. Občas mají úspěch produkty, u kterých by to nikdo nečekal (např. Facebook, Pockemon GO). A jiné, o kterých bylo tolik odborníků z obchodu a marketingu přesvědčeno, že budou trhákem na trhu, ve skutečnosti nikdo masově nekupuje (Google Glass, Segway). Svůj produkt proto ukažte zákazníkům co nejdříve a zkuste jim ho prodat, třeba i v rané fázi, kdy neobsahuje ještě všechny propracované funkce. Reakci zákazníků měřte a neúspěch berte jako cenný zdroj poučení.

TIP 4: Jednoduchá stavebnice je dokonalá

Změna je nevyhnutelná. Technologie,  na kterých stojí dnes řada systémů, mohou být za rok či dva překonané a jejich použití neefektivní. Domníváme se, že je potřeba, aby návrh produktu i jeho realizace byly co nejjednodušší a v případě nutnosti bylo snadné a ekonomicky únosné provést potřebné změny. Pamatujte také na to, že libovolná vlastnost produktu, kterou dnes přidáte, vás stojí nejen realizační náklady v současnosti, ale bude generovat náklady i v budoucnu. Vyplatí se tedy implementovat pouze funkcionality, které vaši zákazníci budou doopravdy používat. Doporučujeme také průběžně vyhodnocovat reálné využívání a funkcionality, které se nepoužívají, ze systému vyřazovat. Pro snazší diskusi nad požadavky a jejich prioritami vám v následujících dílech seriálu představíme nástroje KANO a MoSCoW.

TIP 5: Najděte kmotry, pro své dítě

V běžné organizaci pracuje projektový tým na novém produktu, nebo službě, více méně autonomně, pouze s nezbytně nutnou mírou povinného informování ostatních oddělení. Často je proto na konci projektu sehrána bitva velkého neporozumění, kdy proti sobě stojí defenzivní projektový tým a uražená opominutá oddělení například právní, bezpečnosti, procesů nebo provozu a každý hájí své zájmy. Ve chvíli, kdy je produkt téměř hotový, se jedná o patovou situaci.

Pro odstranění bariér a zajištění lepšího přijetí výsledného produktu je zapotřebí všechny dotčené útvary zapojit do projektu a poskytnout jim možnost aktivně přispět k úspěchu. Je to podobné, jako byste našli hodného kmotra pro své dítě.

Způsob zapojení může být různé a patrně se bude lišit formou i intenzitou v různých fázích projektu. Osvědčil se nám KANBAN board (viz TIP 6), preference osobní komunikace nad elektronickou a akceptování neúspěchu jako nástroje poučení (TIP 2).

TIP 6: Rozumíme si bez bariér

Pro úspěch projektu je zapotřebí otevřeně a srozumitelně komunikovat a sdílet informace. Jen tak zajistíme vzájemné porozumění napříč různými útvary a nestane se tak, že na konci projektu bude byznys rozčarován z toho, že řešení neodpovídá jejich požadavkům.

Hlavním kritériem by tedy měla být dostupnost a srozumitelnost informace. Tomuto účelu vyhovuje například KANBAN board fyzicky umístěný na zdi, na kterém jsou úkoly napsány na lístečky. Omezený prostor přirozeně nutí zaměřit se na aktuálnost, jednoduchost a srozumitelnost. Díky snadné dostupnosti podněcuje i neplánované diskuse a nápady.

Závěr

Výše uvedené tipy a doporučení si můžete upravit podle vašich zvyklostí a kontextu, ideálně společnou prací celého týmu a udělejte z nich každodenní praxi. Pokud zjistíte, že se vám některý z principů nedaří naplňovat, vytvořte čas pro diskusi v rámci týmu na téma proč se tak děje a jak to do budoucna zlepšit.

V dalších dílech seriálu si ukážeme nástroje a metody, které staví na výše uvedených principech a podporují je.

Pokud vás toto téma zaujalo, doporučujeme pro další studium tyto zdroje:

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.