Díl první: Lean Canvas: jak získat přehled a domluvit se o produktu v rekordně krátkém čase

Screen Shot 2017-06-22 at 10.30.52V časopise IT Systems jsme publikovali seriál šesti článků se zajímavými tipy a nástroji IT manažera. Nyní pro vás přinášíme i na našem blogu.

Článek vyšel v časopise IT Systems 10/2016. Zde si můžete stáhnout PDF verzi.

Představte si, že se účastníte projektu, jehož cílem je vytvořit nový produkt. Vymyslet něco inovativního. Nebo plánujete proniknout do nové oblasti trhu a chcete založit startup. Kde ale začít? A jak nezapomenout na nic podstatného? Jak se domluvit se všemi důležitými lidmi tak, abyste měli jednotné vnímání očekávaného výstupu? Ukážeme vám jednoduchý a elegantní nástroj, který vám s tímto pomůže. Seznamte se: Lean Canvas.

Pokud jste si někdy prošli podobnou situací, sami víte, jak jsou začátky těžké. Nejistota, tápání, slepé uličky, neporozumění, přehlédnutí podstatných oblastí. Hledáte způsob, jak formulovat cílový popis nového produktu, zjišťujete, na co se zaměřit, koho přizvat k návrhu a jak si vzájemně porozumět. Víte, že je důležité včas a zejména levně najít rizikové nebo málo rozmyšlené oblasti. Potřebujete otestovat (ideálně bez nutnosti velkých investic), zda idea, na které pracujete, má potenciál být na trhu úspěšná. Později, když už máte základní aspekty produktu ověřené, hledáte způsob, jak myšlenku představit týmu, který bude produkt dodávat. Opravdu potřebujete mnohastránkové wordy a měsíce analýz, nebo jde začít výrazně jednodušším způsobem?

Domníváme se, že se všemi těmito oblastmi  může pomoci nástroj Lean Canvas, a to i v případě velkých a složitých produktů . Pojďme se podívat na tento nástroj podrobněji.

LEAN CANVAS – NA CELÝ PŘÍBĚH STAČÍ JEDNA STRÁNKA!

Myšlenka popsaná jako příběh má výrazně větší pravděpodobnost, že bude pochopena, šířena a sdílena. Jednoduše proto, že se lidem lépe zapamatuje.Pokud má pracovní tým efektivně dodat nový produkt, je potřeba, aby všichni členové týmu jasně chápali jaký produkt, pro koho a proč vytvářejí. Tímto komunikačním nástrojem nemůže být business case, který upřesňováním zadání narostl do velikosti tlustého dokumentu. Naproti tomu, Lean Canvas poskytuje strukturovanou grafickou šablonu na jednu stránku pro popis příběhu budoucího produktu nebo služby. Vyplněný Lean Canvas vylepený na zeď u projektového týmu bude centrem řady diskusí o budoucím směřování produktu nebo projektu.

Použití Lean Canvasu není podmíněno použitím agilních metodik pro samotný vývoj produktu. Pokud preferujete klasický přístup, Lean Canvas vám poskytne jasný komunikační nástroj, pomůže ujasnit business zadání a rizika před zahájením analytické fáze projektu a usnadní change management (rozhodování co patří/nepatří) do scope projektu. Jeho použití může pomoci business pracovníkům si na agilní přístup zvyknout.

Pokud jste však zvyklí postupovat agilně, Lean Canvas perfektně zapadne.

I pro složitý produkt budete schopni vyplnit s týmem první Lean Canvas během jednoho odpoledne. Každý další vám zabere se stejným týmem výrazně méně času. Pojďme na to.

JAK SE LEAN CANVAS POUŽÍVÁ

Lean canvas se zaměřuje na ty problémy zákazníka, které má nový produkt nebo služba vyřešit. Toto je z našeho pohledu klíčové, neboť až příliš často jsou navrženy skvělé a propracované služby a produkty, které ale nikdo v reálu nechce. Analýza 19 recenzovaných (peer-review) studií z let 1945 – 2004 definovala míru neúspěchu nových produktů mezi 30-49%. Pro IT sektor (SW a služby a technologie) to pak bylo 39-42%. (viz: Castellion, G., Markham, S. K., New Product Failure Rates, https://newproductsuccess.org)

Lean Canvas obsahuje 9 bloků. Struktura canvasu napomáhá formulovat základní oblasti nutné pro popis nové služby nebo produktu od formulace problému, který zákazníci řeší a jeho existující alternativy řešení, přes popis jedinečné výhody, která nový produkt odlišuje, po vlastní stručný popis navrženého řešení, jeho metrik a struktury nákladů a výnosů. Canvas lze použít pro brainstorming v rámci týmu i pro upřesnění zadání mezi business zadavatelem a vývojovým týmem. Lze ho s výhodou použít také pro diskusi různých verzí a variant navrhovaného produktu a pro jejich srovnání.

leancanvas

Pro vyplnění Canvasu vytvořte tým odborníků businessu a IT. Přizvěte zástupce všech podstatných útvarů, kterých se produkt týká (bezpečnost, právní, operations…). K vyplňování používejte samolepící papírky, které můžete v případě potřeby snadno přesunout, nebo nahradit. Snažte se vytvořit atmosféru nekritizující diskuse. Alespoň pro první sezení Je vhodné přizvat i nezávislého facilitátora. Jeho zapojení umožní snazší domluvu v případě, kdy nebudete mít shodný pohled na věc. Myšlenky zapsané na lepíky v canvasu formulujte jasně, srozumitelně a konkrétně. Cílem je, aby příběh byl čitelný bez dodatečného výkladu i pro ty, kteří se diskuse nezúčastnili.

Při vyplňování Canvasu postupujte podle čísel u jednotlivých bloků canvasu. Na první pohled vás možná zmate, že jednotlivé očíslované sekce canvasu nejdou postupně za sebou a jsou jaksi divně rozházeny. Má to svoji logiku. Levá část canvasu se soustředí na produkt a jeho definici, prvá část pak na trh. Při postupném vyplňování canvasu podle čísel budete zpřesňovat i jednotlivé klíčové oblasti tak, jak jdou za sebou.

Nejprve se tedy zamyslete nad tím, jaký problém řešíte (1) pro jakého zákazníka (2) a jak mu řešení tohoto problému budete prodávat (3). Přemýšlejte, zda už dnes mají zákazníci možnost problém nějak řešit (tzn. jestli existují alternativy k vašemu řešení). U popisu zákazníka se snažte být co nejkonkrétnější. Popis typu „retail“, „všichni naši zákazníci“ vám nijak nepomůže. Potřebujete vědět, čím je skupina, která pociťuje problém, charakteristická – mladý podnikatel v krajském městě má zcela jiné problémy než důchodce na malé vesnici. Jedinečné hodnota je pak slogan, který vás odliší od konkurence. Pro definici Jedinečné hodnoty používáme na našich workshopech cvičení pěti hvězdiček – napište si pětihvězdičkové hodnocení vašeho produktu tak, jak by ho napsal maximálně spokojený zákazník.

Následně se zaměřte na charakteristiku vašeho Řešení (4). Je zajímavé, že v této oblasti mají účastníci našich školení většinou jasno, často jako v jediném. V tom je ostatně schovaný základ produktů, které nikdo nekupuje. Jejich tvůrci se zahleděli do svého řešení a upnuli se na jeho „dokonalost“ – maximum vlastností, uživatelské rozhraní, moderní technologie … V tuto chvíli do Canvasu napiště pouze hlavní rysy řešení – nepouštějte se do technických detailů, neřešte technologie. Je potřeba si uvědomit, že vaším produktem není jen vaše řešení, ale celý Lean Canvas. Pokud do sebe všechny součásti nezapadnou, je jedno jak úžasné je vaše řešení.

Další blok, Nefér výhoda (5), zůstává při prvním průchodu často nevyplněný. Jde při tom, zvláště v dnešní době, o důležitý aspekt nového produktu. Pokud bude mít váš produkt úspěch, určitě ho konkurence zkusí napodobit. Pokud nemáte nic, čím by by bylo možné tento krok zkomplikovat či znemožnit (unikátní algoritmus, patent, nejčtenější web v daném oboru…), pak to udělají. Udělají to rychle a rovnou vynechají vaše prvotní chyby, vyladí důležité vlastnosti a nasadí nižší cenu. Pokud vám toto pole zůstane prázdné, je potřeba počítat s tím, že od uvedení úspěšného produktu na trh máte maximálně půl roku na získání dostatečné báze zákazníků.

Náklady (6) a Výnosy (7) v prvním kole odhadněte řádově a zamyslete se nad jejich strukturou. Zkontrolujte, zda očekávané výnosy nekolidují s popsanou Jedinečnou hodnotou (3) a odpovídají možnostem vašich Zákazníků (2). V prvním kole doporučujeme věnovat více času struktuře a konkrétní představě o výnosnosti produktu. Vyvarujte se obecných frází typu „Cross sell, up sell,…“, pokud nevíte jak je spočítat.

V sekci věnované Metrikám (8) se zaměřte na popis kritérií, které pomohou zhodnotit reálnou úspěšnost produktu. Definujte pouze několik hlavních ukazatelů. U každého uveďte jakých hodnot a za jaké období chcete dosáhnout. Používejte jen takové metriky, které vám umožní se rozhodovat a přijímat nápravná opatření, tzn. u každé metriky je třeba vědět, co uděláte, pokud bude vycházet jinak, než předpokládáte. Pokud toto nedokážete definovat, vyberte jinou metriku. Každé měření s sebou nese určité náklady. Pokud následně není možné metriku vyhodnotit, je to plýtvání.

Nakonec se zamyslete, jak produkt dostanete ke svým zákazníkům, tedy jaké Distribuční kanály zvolíte (9) – web, pobočka, app store, prodej prostřednictvím třetích stran … Zkontrolujte, že v nákladech máte zahrnuty i náklady na tyto Distribuční kanály, že jim odpovídá odhadovaná struktura výnosů a že pro ně máte definovány Metriky (8), které umíte vyhodnotit.

leancanvas_fullObrázek 1 Příklad stručného fiktivního Lean Canvasu pro ilustraci výsledku

MÁME VYPLNĚNÝ LEAN CANVAS A CO DÁL

  • Pouze pomocí Canvasu odvyprávějte příběh vašeho produktu někomu mimo tým, který produkt tvořil. Pochopil myšlenku? Uvěřil vám? Zaujalo ho to?
  • Označte si teze z vašeho Canvasu, které máte podložené daty, představují pevné body ve vašem zadání. Neoznačené teze seřaďte podle toho, jak moc ohrozí váš produkt, pokud se ukáže, že nejsou pravdivé. Vymyslete nejjednodušší a nejlevnějšízpůsob jak je ověříte.
  • Canvas vyvěste na dostupném místě na zeď. Doplňujte ho obrázky, výsledky testů, prvními návrhy produktu. Udělejte z něj místo, kde budou probíhat živé diskuse nad vaším produktem. Zapojte do nich odborníky a kreativní lidi z celé firmy.
  • Pro složitější produkty můžete vytvořit více variant Lean Canvasu a testovat je výše uvedenými způsoby. Pro realizaci pak vyberte ten nejúspěšnější.
  • Na iterace a testování základních tezí budete potřebovat zhruba 2 až 6 týdnů a malý rozpočet na realizaci jednoduchých prototypů, průzkumů apod. Za to získáte návrh produktu se srozumitelným a ověřeným příběhem, u kterého bude realizační tým chápat co, proč a pro koho dělá. Takový podklad lze pak jednoduše použít jako základ pro jednání s managementem o schvalování dalšího rozpočtu pro pokračování projektu.

JE NÁVYKOVÝ. A PRAKTIČTĚJŠÍ, NEŽ BYSTE ČEKALI.

Možná si teď říkáte, že to vypadá složitě, ale že když je to jen jedna stránka, tak byste to mohli zkusit. Věřte nám, že jakmile to vyzkoušíte, sami zjistíte, že formulace klíčových oblastí pro vás produkt nebo byznys vám bude připadat velice logická a snadná. Navíc tak získáte velice silný komunikační nástroj. Málokdo z managementu, investorů nebo sponzorů má čas pročítat tlusté šanony. Na přečtení jedné stránky si ale čas najdou vždy. Navíc, když se jedná o strukturovaný text. Lean Canvas ale nepoužijete jen jednorázově, při tvorbě zadání. Naše praxe nám ukazuje, že Canvas vylepený na stěně je výborným prostředkem pro udržení celého realizačního týmu v těch správných kolejích. Jakmile někdo přijde s novým požadavkem v průběhu realizace, můžete si na Canvasu snadno ověřit, zda zapadá do celkové koncepce, či nikoliv. Canvas můžete také použít pro kontrolu při jednotlivých iteracích či milnících projektu a včas tak zabránit situaci, kdy by konečný produkt přestal odpovídat původnímu zadání.

 

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

Tento web používá Akismet na redukci spamu. Zjistěte více o tom, jak jsou data z komentářů zpracovávána.