Zdeněk Macháček

Zdeněk získal mnoho pracovních zkušeností jako konzultant, projektový manažer a kouč pro sřední a vyšší management. Zaměřuje se na strategické poradenství, vzdělávání a popularizaci nových trendů businessu a podnikového IT. Zdeněk se specializuje na oblast řízení změny a podnikových transformací a dále na oblast agilních a Lean Start-up přístupů při vytváření nových produktů a služeb. Při těchto konzultacích využívá svých bohatých zkušeností z široké škály IT projektů i dlouhodobé zkušenosti ze samotného vývoje aplikací.

Zdeněk je certifikovaný SCRUM Master a má dále certifikaci PRINCE 2 pro projektové řízení a ITIL Foundations pro IT Service Management.

Během více jak 19leté praxe získal zkušenosti z liniových i projektových pozic, a to jak za stranu dodavatele, tak za stranu zákazníka. Dlouhodobě se zaměřuje na rozvoj lidí, sdílení informací a zkušeností. Pravidelně publikuje například v časopise IT Systems a přednáší na konferencích.

Detailní profil naleznete zde: http://bit.ly/zdenekmachacek

Eva Macháčková

Eva je zkušenou konzultantkou, projektovou manažerkou a facilitátorkou. Během více jak 17 let praxe získala zkušenosti jak z pozice managera konzultační společnosti, tak také s vedením projektů, krizového řízení, řízení rozsáhlých reorganizací a poradenství pro střední a vyšší management.

Při konzultační činnosti dokáže Eva zúročit také své zkušenosti z tvorby a zavádění metodologií a hledání optimalizačních řešení v řadě odvětví, například v bankovnictví, telekomunikacích, utilitách a veřejném sektoru.

Eva se zaměřuje především na projekty řízení změn a transformací a to jak na straně businessu, tak i pro IT.

Praktické zkušenosti z projektů doplňuje Eva také o know-how z řady mezinárodních certifikací:

  • ITIL v3 Masters Certificate pro oblast IT Service Management
  • CobiT foundations pro oblast IT Governance,
  • Six Sigma Black Belt pro oblast procesního řízení a zlepšování
  • IPMA level C pro projektové řízení
  • znalosti v anglickém jazyce dokládá CAE certificate

Eva je autorkou knihy o řízení změn v IT podle ITIL a řady odborných článků, pravidelně publikuje v časopise IT Systems. Společně se svým manželem Zdeňkem se zasazuje o propagaci a zavádění nových metod řízení.

Detailní profil naleznete zde: http://bit.ly/evamachackova

SaveSave